مهلت استفاده از این تخفیف‌های ویژه تا 10 تیرماه 1401 است