#9553
شیرین
مدیرکل
Up
0
Down
::

@ehda said:
با دستگاه های تسمه کش چه تعداد در روز میشه تسمه کشی کرد ؟

برخی تسمه کش ها محدودیت در تعداد ندارن